جلسه دهم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - اگر شما هم دوست دارید که خط خودکاری زیبایی داشته باشید می توانید فیلم آموزشی خط خودکاری را در سایت آموزشی پادافن (پارک دانش و فناوری) آموزش ببینید. این دوره مناسب مقطع ابتدایی است. فیلم آموزش خط با خودکار برای شما عزیزان توسط سایت پادافن با همکاری استاد میلاد قاسمی آماده شده است. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.