ورق لغزشی در حال استفاده با یک سیستم ثابت

ورقهای لغزش به سرعت در حال تبدیل شدن به راهی جدید برای حمل و نقل محصولات با حمل بار هوایی ، با کامیون و دریا هستند. ورق های لغزنده به گونه ای ساخته می شوند که سبک ، ضد آب بوده و دقیقاً مانند پالت ها عمل کنند. چندین سیستم وجود دارد که می تواند برای انتقال محصولات روی ورقهای لغزش مورد استفاده قرار گیرد ، این سیستم یک سیستم ثابت است که محصول را به سمت لیفتراک منتقل می کند. لطفا برای اطلاعات بیشتر با Forlift Attachments تماس بگیرید

ساخت سردخانه