تغییر ساعت کاری ادارات در کل کشور

ساعت کاری ادارات در کل کشور تغییر کرد
بنا بر پیشنهاد وزارت نیرو، تغییر ساعات اداری از تاریخ ۲۱ خرداد تا ۳ شهریور از ساعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ در سراسر کشور تصویب شد.