ساخت چهارچوب درب ساختمانی

در ویدئو فوق می توانید ساخت چهار چوب درب های داخلی و درب های ورودی از جمله درب لابی را مشاهده نمایید.برای خرید این درب ها می توانید به سایت https://fooladdarb.com/ مراجعه کرده و یا با شماره 2480916_0912 تماس حاصل فرمایید.

"درب داخلی"
"درب لابی چوبی"
"درب لابی استیل"