روشهای درمان آبسه مقعدی

جهت درمان "آبسه مقعدی" در صورتی که چرک ایجاد شده خود به خود تخلیه نشود نیاز به تخلیه توسط پزشک می باشد، در این روش که باید با رعایت اصول بهداشتی صورت گیرد با ایجاد یک برش بر روی آبسه عفونت ایجاد شده را تخلیه کرده و محل را پانسمان می نمایند.

https://clinicdarman.com/

https://www.youtube.com/watch?v=jyNahjPhW-g&feature=youtu.be