انواع دستگاه حضور و غیاب افق فرا ویژن

شرکت افق فرا ویژن به منظور پاسخ به نیاز مشتریان، دستگاه حضور و غیاب و گیت کنترل تردد را در انواع مختلف با کاربری های متفاوت تولید نموده است.
برای اطلاع از انواع دستگاه حصور و غیاب افق فرا ویژن با ما در ارتباط باشید.
https://ofv-co.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8/types/