انیمیشن نماصوت فتح بزرگ

انیمیشن نمایشی "فتح بزرگ" ، محصولی از گروه نماصوت حَصان است که روایت فتح مکه را به تصویر کشیده است. در این انیمیشن نماصوت فتح بزرگ را با اندکی تغییر و به صورت تصویری مشاهده خواهید کرد.تمامی مطالب در این نمایش ، برداشتی ادبی هنری از تفسیر سوره مبارکه "نصر" می باشد.