تو هم میتونی رویاتو به حقیقت تبدیل کنی

نا ممکن برای ما چیه ؟ کی‌برای ما یه فعالیت ممکن میشه . کی به این باور میرسیم که شدنیه؟ ‌

نظر «لِس براون» رو توی این پست می‌بینید.نظر شما چی