مادربزرگ آمیس(خونه مادربزرگه)

عروسک فخرزمان (مادربزرگ) و نازخاتون آمیس
سایز ۲۰،۲۵ سانت
قابل اراءه در رنگ ها و ابعاد موردنظر شما
ارسال با عشق به تمام نقاط کشور
instagram://instagram.com/dast_saz_amis
telegram:dast_saz_amis