واعظی: کار سفیر انگلیس، کار اشتباهی بود

رئیس دفتر رئیس‌ جمهور در حاشیه نشست هیأت دولت با اشاره به حضور سفیر انگلیس در تجمع غیرقانونی مقابل دانشگاه امیرکبیر گفت: کار سفیر انگلیس، کار اشتباهی بود و باید به آداب دیپلماتیک بیشتر توجه کند.