روایتی تکان دهنده از اموال، ثروت و ساعت کاری برخی وزرای دولت روحانی!

روایتی تکان دهنده از اموال، ثروت و ساعت کاری برخی وزرای دولت روحانی!


بخشی از برنامه رو در رو


مجله بنیانا در آی گپ:
https://profile.igap.net/bonyana

بنیانا در پیام رسان گپ :
https://gap.im/bonyana

کانال بنیانا در برنامه سروش :
http://sapp.ir/bonyana

کانال بنیانا در پیام رسان بله :
https://ble.im/bonyana

کانال بنیانا در روبیکا :
https://rubika.ir/bonyana

کانال ما در ایتا :
https://eitaa.com/bonyana