اشتباه خنده‌دار یک دونده اتیوپیایی موجب باخت او شد

یک دونده اتیوپیایی ناگهان ایستاد و به سوی تماشاچیان سوئیسی رفت تا پایان مسابقه دو ۵۰۰۰ متر را جشن بگیرد اما متوجه شد یک دور دیگر باقی مانده است و هموطن وی از او پیشی گرفت و مسابقه را برد.