نحوه صحیح مسواک زدن |کلینیک دندانپزشکی مدرن

در ویدیو نحوه صحیح مسواک زدن و استفاده از نخ دندان را خانم دکتر برزویی به طور کامل توضیح داده است.

این ویدیو قسمت دوم از برنامه پوسیدگی دندان می باشد.

هرهفته با ما همراه باشید و مارا دنبال کنید

https://dmcc.pro/dental-plaque-control/
https://clinicmodern.com/