کلیپ انگیزشی – جف بزوس مالک آمازون

در این کلیپ انگیزشی جف بزوس مالک آمازون نصیحت هایی را برای جوانان در مورد اینکه چگونه برای آینده خود برنامه ریزی کنند، بیان می کند. برای مشاهده این کلیپ به سایت زبان ویدیو مراجعه نمایید
https://zabanvideo.com/jeff-bezos-5-minutes-for-the-next-50-years-of-your-life/