دوربین مخفی کرونایی

برخی افراد ضروریت استفاده از ماسک را در روزهای کرونایی جدی نگرفته اند این دوربین مخفی باعث تلنگری به این دسته از افراد شد .

در این ویدیو فرد نزدیک کسانی که بدون زدن ماسک در پارک هستند، می‌رود و می‌گوید به بیماری کرونامبتلا شده است واکنش مردم دیدنیست !