آخرین نرخ تورم در ایران

معاون مرکز آمار ایران با حضور در شبکه خبر گفت: سه گروه روغن ها، لبنیات و تخم مرغ، میوه‌ها و خشکبار بالاترین تورم ماهانه و نقطه‌ای را تجربه کردند.