قاتل امام جمعهٔ کازرون ، با لباس تعزیه !.

در چند روز گذشته ، خبر ترور امام جمعهٔ کازرون ، از جمله اخبار رسانه ای بود .
وی ، توسّط فردی ، به نام حمیدرضا درخشنده ، به ضرب گلوله ، ترور شد .
در این ویدئو ، تصاویر قاتل را ، که چند روز ،
پیش از اقدام به ترور ، با لباس تعزیه ،
و سوار بر اسب ، در شهر کازرون ،
جولان می داد را ، مشاهده می کنید .