فیلم سینمایی کردی عاشق ها ایستاده می میرند

جایزه ای جایزه فیلم سینمایی کردی عاشق ها ایستاده می میرند در کورد فیلم با تهیه اشتراک به صورت رایگان نگاه کنید و جایزه بگیرید، و فیلم در سایت بارگذاری شده است. . ۱۰ جایزه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریالی و یک سال اشتراک رایگان برای کسانی که تا آخر هفته فیلم رو به صورت کامل در کورد فیلم تماشا کنن . . یکماه اشتراک رایگان هنگام ثبت نام http://kordfilm.com و برای دیگران هم به اشتراک بزارید.