#سایبان_بازشو_سفره_خانه #سقف_کنترلی_حیاط_رستوران #سایبان_جمعشو_سالن_غذا_خوری

09300093935 غلامحسینی # شرکت سازه _چادری_ غشا یکی از معتبرترین شرکت ها در زمینه ساخت انواع سازه های چادری
غشائی بصورت #ثابت و #متحرک در ایران میباشد . تخصص شرکت غشا در زمینه ساخت
انواع سازه های چادری اعم از #سقف #سایبان چادری # سقف_چادری_متحرک #الاچیق
چادری #روفگاردن_چادری و غیره میباشد که این سازه ها برای انواع مکان های عمومی و
خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد.