بهنام بانی خستم دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ خستم بهنام بانی
چجوری با دلم کنار بیام چجوری میتونم تورو نمیخوام
چجوری میتونم فراموشت کنن چشام
هرجا برم ازت یه خاطرس
تو از من و دلم چی یادت هست