سه کلمه پرکاربرد در ترمینال فرودگاه به زبان اسپانیایی

در این ویدئو می خواهیم سه کلمه پرکاربرد در ترمینال فرودگاه به زبان اسپانیایی یاد بگیریم.
با دقت ویدئو را تا آخر ببینید.

برای یادگیری زبان اسپانیایی می توانید در کلاس های آنلاین اسپانیایی فرالن شرکت کنید. لینک زیر را ببینید
https://feralan.com/spanish/

مقاله متنی این آموزش را هم در لینک زیر ببینید
https://feralan.com/air-travel-in-spanish/