آموزش زبان انگلیسی.اسم کشورها به انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی.اسم کشورها به انگلیسی.
اسم قاره‌ها به انگلیسی
Africa(آفریقایی) African(آفریقا)

Asia(آسیایی) Asian(آسیا)

Europe(اروپایی) European(اروپا)

Central America(اهل آمریکای مرکزی) Central American(آمریکای مرکزی)

Middle East(اهل خاورمیانه) Middle Eastern(خاورمیانه)

North Africa(اهل آفریقای شمالی) North African(آفریقای شمالی)

South America(اهل آمریکای جنوبی) South American(آمریکای جنوبی
اسم کشورها به انگلیسی
دانلود ویدیو

Southeast Asia(اهل آسیای جنوب شرقی) Southeast Asian(آسیای جنوب شرقی)

Afghanistan(افغانی) Afghan(افغانستان)

Algeria(الجزایری) Algerian(الجزایر)

Angola(آنگولایی) Angolan(آنگولا)

Argentina(آرژانتینی) Argentine(آرژانتین)

Austria(اتریشی) Austrian(اتریش)

Bangladesh(بنگلادشی) Bangladeshi(بنگلادش)

Belarus(بلاروسی) Belarusian(بلاروس)

Belgium(بلژیکی) Belgian(بلژیک)

Bolivia(اهل بولیوی) Bolivian(بولیوی)

Bosnia and Herzegovina(اهل بوسنی و هرزگووین) Bosnian/Herzegovinian(بوسنی و هرزگووین)
.
https://vocabstarter.ir/names-of-countries-in-english