CDN چیست و چه کاربردی دارد؟

در این آموزش توضیح می دهم که CDN چیست؟ چه کاربردی دارد؟ مزایای استفاده از CDN چیست؟ CDN های معروف را معرفی می کنم و روش تنظیم و استفاده از آن را توضیح می دهم