ساخت تابلو ترکیبی حروف چلنیوم و برش پلکسی پشت چسب دار

در ساخت این نوع تابلو پلکسی ها دو طرفه چسب دار شده و حروف چلنیوم آن با لیزر برش داده شده و در پایان ساخت ترکیب فوق العاده ظریفی به نمایش گذاشته است. برای دیدن نمونه کارهای بیشتر به سایت نماتابش مراجعه کنید
https://namatabesh.com/product/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA