تغییرات آزمون رزیدنتی (دستیاری پزشکی) ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

https://youtu.be/YSkKT5el5CQ

در این قسمت دکتر علی محمد فخر یاسری در مورد تغییرات پنج منبع اورولوژی، پوست، قلب، پاتولوژی و فارماکولوژی توضیح می‌دهند و داوطلبان را در جریان آن قرار می‌دهند.

این کلیپ قدم دیگری در تحقق شعار «همراه با شما تا موفقیت در آزمون» موسسه پارسیان دانش است.