چگونه از اپرا برای معرفی قانون در کوچه‌های پکن استفاده می‌شود؟

"هیچ کشوری برای همیشه قوی یا ضعیف نیست. وقتی کسانی که از قانون حمایت می کنند قوی باشند، کشور نیز قوی است و وقتی آنها ضعیف شوند، کشور نیز ضعیف می‌شود." این نظریه که منشاء آن به بیش از 2000 سال پیش برمی‌گردد، بیانگر ارتباط حیاتی بین قانون و دولت است. قانون مدنی چین که در سال 2021 اجرا شد، شامل 1260 ماده و مقررات است و تمام جنبه‌های زندگی مردم چین را پوشش می دهد. چگونه می توان به مردم کمک کرد تا قوانین را برای حل مشکلات و حفظ حقوق و منافع خود بهتر درک کنند؟ دفتر امور قضایی در «داشیلار»، زادگاه اپرای پکن، از این هنر سنتی برای افزایش آگاهی‌های حقوقی و قانونی مردم استفاده کرده است.