حمله مسلحانه به پلیس آمریکا

در حمله مسلحانه در ایالت کالیفرنیا آمریکا دو معاون کلانتر اداره پلیس لس آنجلس زخمی شدند.