کامبک فوق العاده سهیل واحدی در اسنوکر

مسابقات اسنوکر "سهیل واحدی - آلفرد باردن" از سری مسابقات Shoot Out 2020

سهیل واحدی تا دقیقه 3 مسابقه 37 بر 1 عقب بود و با یک کامبک فوق العاده بازی را بنفع خود به پایان می رساند.