پرونده رومینا اشرفی بسته شد!(دختری که با داس به قتل رسید)

پدر رومینا اشرفی که چندی پیش او را با داس به قتل رسانده بود به 9 سال زندان و بهمن خاوری هم به 2 سال زندان محکوم شد .

جزییات ماجرای قتل رومینا اشرفی و مجازات پدرش را در ویدیو ببینید .