اقامتگاه بومگردی بامهای سفالی تالش

مراحلی از ساخت ومرمت اقامتگاه تا پایان کار.جهت رزرو این اقامتگاه میتوان از سایت رستاک هوم اقدام کنید.
رزرو هتل،بومگردی و خودرو www.rastakhome.com