شاید وقتی دیگر

سینمایی - شاید وقتی دیگر - کارگردان : بهرام بیضایی - 1366 - مدبر که گوینده رادیو و تلویزیون است همسرش را به همراه مردی غریبه در مستندی که باید رویش حرف میزده میبیند و سعی می کند مرد غریبه را پیدا کند....