نقش ایران در بازار‌های بزرگ جهان

افزایش نیافتن صادرات ایران به کشور‌های همسایه باعث گلایه برخی از تولیدکنندگان شده است.