قیمت دلار در زمان پخش سریال ناتاشا

چیزی که توجه افراد را در فضای مجازی به این سکانس جلب کرده قیمت دلار در سال ۸۱ است؛ فکر می‌کنید وقتی این سریال پخش می‌شده دلار چقدر قیمت داشته؟