زنبورداری در کانادا گام به گام _www.118file.com

آموزش زنبورداری به صورت گام به گام
02128423118 - 09130919446,7,8
سرفصل ها :
آغاز زنبورداری و اصول آن
بررسی ابزار زنبورداری
ساخت انواع کندو
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید
www.118File.com