شکستگی کاسه لگن یا استابولوم چیست

شکستگی استابولوم نوعی از شکستگی لگن است. این شکستگی چگونه ایجاد میشود و وظیفه پزشک و بیمار در برخورد با آن چگونه است. علت شکستگی استابولوم چیست. آیا درمان شکستگی استابولوم با کشش است یا باید حتما آن را جراحی کرد