چین - پارک ملی ژانگ جیاجی

پارک ملی ژانگ جیاجی از پارک‌های جنگلی کشور چین است و در شمال استان هونان (به استان شیان هم شهرت دارد) قرار دارد.
این پارک با ۴۸۱۰ هکتار مساحت از بزرگ‌ترین بوستان‌های جنگلی چین است.