بیهوش شدن یک پرستار بعد از دریافت واکسن فایزر

یکی از پرستاران بیمارستان سی اچ آی مموریال در شهرستان همیلتون در ایالت اوهایو، ۱۷ دقیقه بعد از دریافت واکسن و زمانی که خبرنگاران می‌خواستند وضعیت او را سوال کنند، بیهوش شد.