سند قضایی چه مشکلاتی از مردم را حل می کند؟

سخنگوی قوه قضاییه با حضور در بخش خبری شبکه یک سیما، در خصوص این که سند قضایی چه گرهی از مشکلات اصلی مردم باز خواهد کرد، صحبت کرد.