پسر پرویز پور حسینی از کرونای پدر گفت

پرویز پور حسینی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فیروزگر بستری است، او به کرونا مبتلا شده است.