داستان «مرده‌کُشی» نویسنده «فرشاد ذوالنوریان» خانه داستان چوک

هشتادوهفتمین برنامه نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک
داستان «مرده‌کُشی» نویسنده «فرشاد ذوالنوریان»
هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهدی رضایی، علی فخاری
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان‌بان