سه ثانیه به جهنم The Terrorists 1975 دوبله کانال تلگرام sekoens1@

سه ثانیه به جهنم
The Terrorists 1975

کارگردان
Casper Wrede

بازیگران
Sean Connery
Ian McShane
Jeffry Wickham
Isabel Dean

گروهی از ربایندگان هواپیما به رهبری ری پتری، هواپیمایی را که قصد فرود در یکی از کشور های حوزه ی اسکاندیناوی دارد را تحت کنترل می گیرند.

دوبله فارسی