آموزش زبان انگلیسی.سلام و احوال پرسی به انگلیسی.انگلیسی از صفر

صفرتاصد مکالمه مبتدی.انگلیسی از صفر
آموزش زبان انگلیسی

توی این ویدیو آموزش زبان، سلام و احوال پرسی انگلیسی رو با هم یاد میگیریم. ویدیوی آموزشی رو تا آخر ببین و در پایان تمرینات رو انجام بده.