کارخانه منهول پلی اتیلن-سازنده منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن بسیار مقاوم و بدون درز و مهر و موم تولیدمی شوند.نکته ای که می بایست درباره منهول های پلی اتیلن بدانید این است که این نوع سازگار با محیط زیست هستند و خطر آلوده شدن زمینی که در آن قرار می گیرند را ایجاد نمی کند.منهول پلی اتیلن درجایی که محل اتصال دو خط فاضلاب وجود دارد نصب می شود.

منهول پلی اتیلن-منهول پلی اتیلن پایپ ایران-پایپ ایران