اگه اینطور ماسکتون رو بزنید کرونا میگیرید!

خیلی از ماها ماسک میزینم اما آیا روش استفاده از ماسکمون صحیح هست بهتره یک سری نکات رو هنگام استفاده از ماسک فراموش نکنیم.