بهترین روشی که بدون کثیف کاری رنگ کاری کرد

آموزش رنگ آمیزی ساختمان
02128423118 - 09130919446,7,8
آموزش رنگ آمیزی ساختمان حاوی بیش از 48 ساعت فیلم آموزشی می باشد.
سرفصل ها :
روش پرکردن شکاف ها و سوراخ های دیوار و سقف
روش درزگیری
روش رنگ آمیزی لبه ها
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید.
www.118File.com