'f ازن ژنراتور

دستگاه ازن ژنراتور مصارف زیادی در تصفیه نمودن آب آشامیدنی از قبیل کنترل طعم و بو کنترل رنگ و حذف آهن و منگنز علاوه بر گند زدایی دارد . قدرت اکسید کننده ازن با استفاده از دستگاه ازن ژنراتور در شفاف سازی منابع آبی با کیفیت پایین همانند آبهای باز یافتی بسیار حائز اهمیت میباشد . ازن ژنراتور مواد معدنی زائد را بطور کامل اکسید نموده و باعث ته نشینی و حذف کامل آنها میگردد .