استعانت به قرآن و نماز به چه معناست؟

پاسخ به سوال(استعانت به قرآن و نماز به چه معناست؟) از زبان دکتر میرباقری در برنامه پرسمان شبکه قرآن ومعارف سیمابرای مشاهده کامل برنامه به آدرس http://qurantv.ir/info/28302 مراجعه فرمایید.
https://sapp.ir/qtvirib