اختلال نعوظ در مردان

به طور کلی مکانیسم شکل گیری نعوظ در مردان بدین شرح است که هنگام تحریک جنسی و یا فعال شدن مکانیسم نعوظی به هر دلیل، جریان خون به داخل بافت اسفنجی سیلندرهای اندام تناسلی به سرعت و شدت افزایش می یابد.

به طوری که خون ورودی، فرصت خارج شدن از طریق سیاه رگ ها را ندارد.

در این حالت سیلندرها افزایش بارز حجم پیدا کرده و همچون بادکنکی لوله ای شکل که بطور کامل پر باد شده باشد حجیم و سفت می شود.

علاوه بر مکانیزم فوق که بدنه آلت تناسلی را سفت و محکم می کند تا امکان تحمل فشار به آلت تناسلی مرد را برای دخول در دستگاه تناسلی زن فراهم کند.

به طور همزمان مکانیزم دیگری بصورت مجزا ولی هماهنگ با آن، شروع به هدایت خون به بافت اسفنجی سر آلت تناسل می کند که موجب تورم سر آلت و سفت شدن آن می گردد

وظیفه اصلی سر آلت، تماس آلت تناسلی با بدنه واژن و تحریک طرفین برای رسیدن به ارگاسم واژینال و ایجاد حس لذت جنسی برای زن و مرد است.