علت غیبت وزیر بهداشت در روزهای اخیر

نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره شایعه ابتلایش به کرونا گفت: به دلیل سفر‌های اخیر به ۳ استان، عارضه قدیمی دردکمر تشدید شده بود و پس از جلسه با تعدادی که نتیجه آزمایش کرونای چند تن آن‌ها مثبت شده بود، دچار بدن درد شدم. آزمایش‌های لازم انجام و مشخص شد هنوز مورد انتقام ویروس قرار نگرفته ام.