مدیریت آب در ایران قدیم ثبت جهانی شد

در اجلاس بین‌المللی کمیسیون آبیاری و زهکشی، چهار سازه تاریخی آبی ایران به ثبت جهانی رسیده‌اند. این چهار سازه، مجموعه قنات بلده فردوس، سد کریت، سازه‌های آبی شوشتر و مجموعه عباس‌آباد است.